Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Unitatea Administrativ Teritorială Moinești-ședința de licitație

Deșteptarea, 22 mai 2024

Unitatea Administrativ Teritorială Moinești, cu sediu în Municipiul Moinești, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, cod fiscal 4591490, tel. 0234/363680, e-mail: taxe@moinesti.ro, reorganizează în data de 12.06.2024, ora 11.00, ședința de licitație publică conform prevederilor OUG 57/03.07.2019 și ale HCL 79/21.03.2024, pentru închirierea unor spații situate în Piața Agroalimentară a municipiului Moinești, strada Vasile Alecsandri, nr.24 având următoarele suprafațe: a) spațiu comercial-boxa nr.3 în suprafață de 12,50 mp; b) spațiu comercial-boxa nr.4 în suprafață de 8,93 mp; c) spațiu comercial-boxa nr.6 în suprafață de 8,50 mp; d) spațiu comercial-boxa nr.7 în suprafață de 8,63 mp; e) spațiu comercial-boxa nr.9 în suprafață de 8,68 mp. Oferta se depune în lei, iar data limită de depunere este 11.06.2024, ora 15.00 la registratura unității. Persoanele interesate, pot intra în posesia caietului de sarcini și a documentației de atribuire în urma unei solicitări scrise și achitarea contravalorii acesteia în sumă de 30 lei. Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor este : Tribunalul Bacău-secția a doua civilă de Contencios Administrativ și fiscal. Relații suplimentare se pot obține de luni până joi, între orele 8.00-16.00, iar vineri, între orele 8.00-14.00 la sediul UAT Moinești – serviciul venituri, camera 7, telefon 0234/363680, interior 107.

Secțiuni