Web Analytics
21 iulie 2024
Popular

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău – Licitație

Deșteptarea, 20 iunie 2024

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1, înregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizează licitație publică deschisă, cu oferta în plic sigilat, în data de 02.07.2024, ora 12:00.
Obiectul licitației constă în închirierea unui spațiu comercial de depozitare, situat în zona Airside – platforma betonată garaj, în suprafață de 20 mp, destinat desfășurării „activității de catering avioane”
Condițiile de desfășurare și documentația necesară se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achiziții Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail: office@bacauairport.ro
Garanția de participare este de 440 Euro, conform curs BNR din ziua constituirii.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 28.06.2024, ora 12:00.
Data limită pentru raspunsul la solicitările de clarificare este: 01.07.2024, ora 12:00.
Data limită de depunere a ofertelor este: 02.07.2024, ora 10:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.
Locul de desfăşurare a şedinţei publice de deschidere a ofertelor este R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.
Daca la primul termen al licitației s-a depus o singura ofertă licitația se va relua. Următorul termen al licitației va fi după minim 3 zile de la primul termen, respectiv, 05.07.2024, ora 12. Dacă, în perioada respectivăa, nu se mai depun oferte, licitația va fi adjudecată în favoarea ofertantului înscris de la primul termen al licitației, cu condiția ca oferta să fie eligibila.

Secțiuni