Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Unitatea Administrativ Teritorială Moinești organizează ședința de licitație publică

Unitatea Administrativ Teritorială Moinești, cu sediul în Municipiul Moinești, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, cod fiscal 4591490, tel. 0234/363680, e-mail: taxe@moinesti.ro, organizează în data de 10.04.2024, ora 11.00, ședința de licitație publică conform prevederilor O.U.G. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ și ale H.C.L 62/29.02.2024, pentru închirierea a unor suprafețe de teren-pajiști, situate în extravilanul Municipiului Moinești, având suprafața totală de 30,2228 ha, în vederea asigurării de nutreț în vederea creșterii animalelor pentru deținătorii locali de animale.Oferta se depune în lei, iar data limită de depunere este 09.04.2024, ora 15.00 la registratura unității. Persoanele interesate, pot intra în posesia caietului de sarcini și a documentației de atribuire în urma unei solicitări scrise și a achitării contravalorii acesteia în sumă de 30 lei. Relații suplimentare se pot obține de luni până joi, între orele 8.00 – 16.00, iar vineri, între orele 8.00 – 14.00 la sediul UAT Moinești – serviciul venituri, camera 7, telefon 0234/363680, interior 107.

Deșteptarea, 21 martie 2024

Secțiuni