Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău organizează licitație

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău,cu sediul în Bacău, Str. Aeroportului, Nr.1, Jud. Bacău, cu număr de înmatriculare J04/2281/1992, cod fiscal RO4278841, organizează licitație pentru închirierea unui spațiu comercial destinat

„activităților de depozitare mărfuri alimentație publică”, astfel:

LOT 1: spațiu în suprafață de 1 mp (0,65x1,5m) situat în proximitatea camerei tehnice, în zona Schengen.

Durata închirierii: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora, în condițiile prezentate de către Regia Autonomă.

Locul unde se pot procura documentațiile de licitație: R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2024, ora 12.00

Data limită de depunere a ofertelor: 21.03.2024, ora 10.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Data și locul de desfășurare a ședinței publice de deschidere a ofertelor: 21.03.2024, ora 12.00, Sala de Ședințe a R.A. Aeroportul International „George Enescu” Bacău”.

Deșteptarea, 12 martie 2024

Secțiuni