Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău-licitație

Deșteptarea, 16 mai 2024

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1, înregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizează licitatie publică deschisă, cu oferta în plic sigilat, în data de 28.05.2024, ora 12:00.

Obiectul licitației constă în închirierea unui spațiu tip ghișeu, în suprafață de 2,75 mp, destinat desfășurării „activității de Rent A Car”, situat în zona Publică.

Durata închirierii: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii acestora, în condițiile prezentate de către Regia Autonomă

Garanția de participare este de 250 Euro, conform curs BNR din ziua constituirii.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.05.2024, ora 13.

Data limită pentru răspuns la clarificări este 27.05.2024, ora 12.

Data limită de depunere a ofertelor este 28.05.2024, ora 10.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Locul de desfăşurare a şedinţei publice de deschidere a ofertelor este R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Dacă la primul termen al licitației s-a depus o singură ofertă, licitația se va relua. Următorul termen al licitației va fi după minim 3 zile de la primul termen, respectiv, 31.05.2024, ora 12.

Condițiile de desfășurare și documentația necesară se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achiziții Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail: marketing@bacauairport.ro

Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Locul de desfăşurare a şedinţei publice de deschidere a ofertelor este R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Secțiuni