Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

LICITAȚIE-ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI

Deșteptarea, 22 aprilie 2024

Anunţ
privind organizarea licitaţiei publice

Organizatorul licitatiei: ORAŞUL DĂRMĂNEŞTI, cu sediul în orașul Dărmănești, str. Muncii nr.16, Judeţul Bacău, telefon 0234356656, e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, organizează în data de 15.05.2024 ora 12:00 licitația publică pentru concesionarea a 2 loturi de teren situat în intravilanul orașului Dărmănești, aflate în proprietatea privată a Orașului Dărmănești:
Lot 1 – 1.337 mp, situat în intravilanul orașului Dărmănești, str. Valea Uzului, FN, având nr. cadastral 67930;
Lot 2 – 1205 mp, situat în intravilanul orașului Dărmănești, str. Valea Uzului, FN, având nr. cadastral 67933;
TOTAL SUPRAFATA = 2.542 mp
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar:
-25 lei/exemplar ce se achită în numerar la caseria orașului Dărmănești
Data limită până la care se pot solicita clarificări este 07.05.2024, ora 16:00.
Data limita depunere oferte: 15.05.2024, ora 10.00.
Data, locul si ora deschiderii ofertelor: 15.05.2024, Sala de şedinte orasul Dărmăneşti, ora 12.00
Informatii suplimentare se pot obține de la sediul instituției, pagina oficială www.orasuldarmanesti.ro, sau nr. de telefon 0234356656.

Secțiuni