Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

CONSILIUL JUDEŢEAN BACAU organizează licitație

Deșteptarea, 9 mai 2024

CONSILIUL JUDEŢEAN BACAU
ORGANIZEAZĂ

Licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea masei lemnoase pe
picior aferentă unui număr de 51 de arbori din specia nuc, amplasată pe aliniamentul drumului județean DJ 252 și situată pe raza comunei Găiceana

UAT Județul Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău – Direcția strategii, administrarea infrastructurii rutiere și transport public, cu sediul în mun. Bacău, str. Calea Mărășești nr.2, judeţul Bacău, tel. 0234/537200, fax 0234/535012, e-mail: csjbacau@csjbacau.ro, organizează licitaţie publică cu preselecție, de tipul licitație cu strigare, pentru tăierea şi valorificarea masei lemnoase pe picior de pe aliniamentul drumului judeţean DJ 252, arbori situați pe raza comunei Găiceana și aflați în domeniul public al U.A.T. Județul Bacău, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr.84 din 15.04.2024.
Data limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru licitaţie şi cererea de înscriere este 21.05.2024, ora 16.30.
Preselecţia agenţilor economici se va ţine la sediul Consiliului Județean Bacău în data de 22.05.2024, ora 10.00.
Licitaţia se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Bacău în data de 29.05.2024, ora 10.00.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 101,27 lei/mc, fără T.V.A., treapta de strigare este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei.
Volumul de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este de 116,75 mc, 51 arbori specia nuc, conform APV nr.2300006500200, valoare totală masă lemnoasă fiind de 11.823,73 lei. Prețurile nu conțin T.V.A.
Garanţia de participare la licitaţie este în sumă de 591,19 lei, fără T.VA, reprezentând 5% din valoare totală a partidei scoasă la licitaţie, conform actului de punere în valoare.
Garanția se poate achita prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației în mod direct în contul Judeţului Bacău, cod fiscal 5057580, nr. RO34TREZ0615006XXX000223, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău sau în numerar la casieria Consiliului Județean Bacău. Documentele privind constituirea garanției de participare se depun la secretariatul comisiei de licitație anterior începerii ședinței de licitație.
Neîndeplinirea condițiilor prevăzute mai sus determină interzicerea participării la licitație a operatorului economic.
Acest aliniament face obiectul unei singure partide de licitare.
În situația în care agenții economici, care vor depune oferte pentru licitaţie, își manifestă intenția de a viziona masa lemnoasă pe picior care face obiectul valorificării prin vânzare, aceștia vor depune în acest sens o solicitare scrisă la sediul Judeţului Bacău, urmând ca pe baza solicitărilor să fie programate vizionări, care vor fi ulterior comunicate solicitanților, astfel că după adjudecare nu se vor mai lua în considerare eventualele obiecţiuni cu privire la masa lemnoasă supusă valorificării.
Modul de desfășurare al ședinței de licitație publică cu preselecție, cu strigare, este precizat în caietul de sarcini care poate fi descărcat de pe site-ul Consiliului Județean Bacău - www.csjbacau.ro.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Bacău - tel. 0234/588337, Compartiment administrarea drumurilor, siguranța circulației, dl. Egarmin Mihai și 0234/537200, int.225, dna. Ungureanu Alina.

Secțiuni