Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Comuna Dofteana-licitație publică

Deșteptarea, 9 mai 2024

Comuna Dofteana, CIF 4278116, cu sediul în str. Păcii, nr. 19, comuna Dofteana, tel. 0234.352001, e-mail: office@primariadofteana.ro, în calitate de organizator al procedurii de licitație publică anunță organizarea licitației publice de închiriere a unui spațiu comercial cu suprafața de 28,45 mp situat la etajul Centrului Cultural Multifuncțional Dofteana, cu destinația cabinet medicină de familie, având nr. cadastral 61499-C1, situat pe str. Păcii, nr. 18, comuna Dofteana, județul Bacău, parte din domeniul public al comunei Dofteana; închirierea a fost aprobată prin H.C.L. nr. 83 din 29 aprilie 2024, conform OUG nr. 57/2019.

Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire prin cerere depusă la Registratura Comunei Dofteana, str. Păcii, nr. 19,județul Bacău, contra sumei de 20 de lei, sumă ce se achită numerar la casieria Comunei. Persoanele interesate pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire până la data de 22 mai 2024, ora 15:00.

Data limită de depunere a ofertelor este 30 mai, ora 1000, la sediul Comunei Dofteana, Registratură, într-un exemplar original. Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 30 mai 2024, începând cu ora 1200, la sediul Primăriei Comunei Dofteana, str. Păcii, nr. 19, județul Bacău.

Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor este Judecătoria Onești, mun. Onești, str. Tineretului, nr. 1, județul Bacău, telefon 0234/311.224, e-mail: jud-onesti-reg@just.ro.

Anunțul a fost transmis către instituțiile abilitate în vederea publicării în data de 08 mai 2024.

Secțiuni