Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Comuna Colonești-licitație

Deșteptarea, 9 mai 2024

Comuna Colonești, sediu: localitatea Colonești, com. Colonești, judeţul Bacău, telefon/fax: 0234/287600 e-mail: comunacolonesti@yahoo.com CF 4670194 închiriază spațiul fostului DISPENSAR MEDICAL UMAN din localitatea Colonești, str. Smaranda Apostoleanu nr. 151 com. Colonești, cp. 607110, judeţul Bacău. Documentația de atribuire se va ridica de sediul Primăriei Colonești, jud. Bacău, compartiment de Achiziții Publice (contra cost 50 lei cu plata la casieria Primăriei Colonești). Data limită de depunere a ofertelor este 30.05.2024, ora 10.00 într-un singur exemplar. Ședința de deschidere va avea loc la sediul Primăriei Colonești, jud. Bacău în data de 30.05.2024, ora 11.00. Instanța competentă pentru soluționarea contestațiilor – Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bacău, mun. Bacău, Ștefan cel Mare nr. 4, județul Bacău, telefon 0234/514419, fax 0234.525211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro.

Secțiuni