Web Analytics
21 iulie 2024
Popular

UAT COMUNA OITUZ, aduce la cunoștință

Deșteptarea, 30 mai 2024

UAT COMUNA OITUZ, aduce la cunoștință tuturor persoanelor interesate, obținerea Autorizației de Construire nr. 17/17.04.2024, pentru obiectivul ,,CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ OITUZ DIN SAT OITUZ, COMUNA OITUZ, JUDEȚUL BACĂU”.

Secțiuni