Web Analytics
21 iulie 2024

U.A.T. ORAŞUL DĂRMĂNEȘTI, solicitare aviz

Deșteptarea, 20 iunie 2024

U.A.T. ORAŞUL DĂRMĂNEȘTI, cu sediul în Orașul Dărmănești, str. Muncii, nr.16, intenționează să solicite de la Administrația Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apa Siret, actualizarea avizului de gospodărire a apelor pentru proiectul de investiții „ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI DĂRMĂNEȘTI, JUD. BACĂU.” Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiuni