Web Analytics
13 aprilie 2024

SC RARESJRCONCEPT SRL titular al proiectului

SC RARESJRCONCEPT SRL titular al proiectului „Creșterea competitivității firmei SC RARESJRCONCEPT SRL prin dezvoltarea unei noi activități”, propus a se realiza în jud.Bacău, municipiul Bacău, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.27, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, că nu necesită evaluarea impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Deșteptarea, 29 februarie 2024

Secțiuni