Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

SC MAVGO HOLDING SRL, aduce la cunoștința

Deșteptarea, 29 mai 2024

SC MAVGO HOLDING SRL, aduce la cunoștința tuturor persoanelor interesate, obținerea Autorizației de Construire nr. 86/11.09.2023, și începerea lucrărilor de construire, privind terenul situat în comuna Buhoci, județul Bacău, identificat cu carte funciară 62217, prin care se autorizează lucrări de construire pentru Continuare lucrări la investiția AMENAJARE FERMĂ PISCICOLĂ, COMUNA BUHOCI, JUDEȚ BACĂU, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ D, CLASA IV DE IMPORTANȚĂ. Date contact la telefon: 0770.185.181, e-mail: mavgoholding_bacau@yahoo.com

Secțiuni