Web Analytics
21 iulie 2024
Popular

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău-Licitație

Deșteptarea, 6 iunie 2024

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1, înregistrat la ORC sub Nr. J04/2281/1992, CUI, RO 4278841, organizează licitație publică deschisă, cu ofertă în plic sigilat, în data de 17.06.2024, ora 12:00.
Obiectul licitației constă în închirierea de spații publicitare după cum urmează:
LOT 1: În zona publică, ecrane LED, poziționare lângă ghișeele de check-in și zona sosiri,123,2 cm diagonala (2 buc);
LOT 2: În zona publică, videowall diagonala 378 cm (1 buc)
LOT 3: În zona publică, panou perete, suprafața: 3 mp (4 spații);
LOT 4: În zona publică, panou perete, suprafața: 6 mp (3 spații);
LOT 5: În zona plecări Schengen, panou perete, suprafața: 3 mp (4 buc);
LOT 6: În zona plecări Schengen, ecran LED, 123,2 cm diagonala (1 buc);
LOT 7: În zona plecări Schengen, afiș tip click, poziționare pe pupitrele de la îmbarcare (2 buc);
LOT 8: În zona plecări Schengen, panou pânză, suprafață: 14 mp (3 buc);
LOT 9: În zona plecări non – Schengen, panou perete, suprafața: 3 mp (2 buc);
LOT 10: În zona plecări non – Schengen, afiș tip click, poziționare pe pupitrele de la îmbarcare (3 buc);
LOT 11: În zona plecări non – Schengen, panou pânză, suprafața: 14 mp (3 buc);
LOT 12: În zona sosiri, control pașapoarte, panou perete, suprafața: 1.5 mp (1 buc);
LOT 13: În zona sosiri non – Schengen, preluare bagaje, panou perete vertical, suprafața: 3mp (1 buc);
LOT 14: În zona sosiri non – Schengen, preluare bagaje, panou perete orizontal, suprafața: 2.5 mp (5 buc);
LOT 15: În zona sosiri non – Schengen, preluare bagaje, afiș tip click (3 buc);
LOT 16: În zona sosiri non – Schengen, preluare bagaje, ecran LED, 123,2 cm diagonala (1buc);
LOT 17: În zona sosiri non – Schengen, preluare bagaje, colantare banda de bagaje (1 buc);
LOT 18: În zona sosiri Schengen, preluare bagaje, panou vertical, suprafața: 2.5 mp (1 buc);
LOT 19: În zona sosiri Schengen, preluare bagaje panou orizontal, suprafața: 3 mp (4 buc);
LOT 20: În zona sosiri Schengen, preluare bagaje panou orizontal, suprafața: 2.5 mp (2 buc);
LOT 21: În zona sosiri Schengen, preluare bagaje, panou vertical, suprafața: 2 mp (1 buc);
LOT 22: În zona sosiri Schengen, preluare bagaje, colantare banda de bagaje (1 buc);
LOT 23: Banner cărucioare de bagaje;
LOT 24: Colantare lateral scara de pasageri (3 buc);
LOT 25: Colantare tăvițe control de securitate (100 buc);
LOT 26: Mesh suspendat (steag);
LOT 27: Mesh airside 42 mp;
LOT 28: Spațiu publicitar website www.bacauairport.ro;
LOT 29: Roll – up;
LOT 30: Floor sticker;
Condițiile de desfășurare și documentația necesară se pot procura de la sediul Regiei Autonome, Serviciul Achiziții Publice, Contracte, telefon: 0234.552.484, Fax: 0234.575.366, e-mail: office@bacauairport.ro
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 13.06.2024, ora 12:00.
Data limită pentru raspunsul la solicitarile de clarificare este 14.06.2024, ora 12:00.
Data limită de depunere a ofertelor este 17.06.2024, ora 10:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele este R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.
Locul de desfăşurare a şedinţei publice de deschiderea a ofertelor este R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Aeroportului, Nr. 1.

Secțiuni