Web Analytics
21 iulie 2024
Popular

PĂDUREANU STELIAN-LEONARD și PĂDUREANU CORINA au obținut

Deșteptarea, 5 iunie 2024

PĂDUREANU STELIAN-LEONARD și PĂDUREANU CORINA au obținut Autorizația de Construire numărul 78 din 12.03.2024, emisă de MUNICIPIUL BACĂU pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE IMOBIL C1, SITUAT PE TERENUL IDENTIFICAT PRIN CF 79777, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU”, obiectiv ce se va realiza pe raza MUNICIPIULUI BACĂU.

Secțiuni