Web Analytics
21 iulie 2024
Popular

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău anunță

Deșteptarea, 6 iunie 2024

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului UAT Helegiu, pentru sectoarele cadastrale nr. 0–36, 38-85, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării: 13.06.2024, data de sfârșit a afișării: 12.08.2024. Adresa locului afișării publice: la Căminul Cultural Helegiu, pe pagina de internet a autorității administrației publice locale și pe pagina de internet a ANCPI. Intervalul de depunere a cererilor de rectificare: luni-joi, 09.00-15.00, vineri 09.00-12.00 la Căminul Cultural Helegiu. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la Căminul Cultural Helegiu, sau utilizând site-ul ANCPI. Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa web http://www.ancpi.ro/pnccf.

Secțiuni