Web Analytics
13 iunie 2024
Popular

Întâlnire dezbatere publică

Deșteptarea, 17 mai 2024

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU

Astăzi, 17.05.2024, Primăria Municipiului Bacău, invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

” PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară în sistem privat sau a indemnizației destinată creșterii nepotului/ nepoților

Inițiatori: DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU și DL. DORIN CHIRILESCU -CONSILIER INDEPENDENT AL C.L.Bacău”

Evenimentul are loc în data de 22.05.2024 , ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Bacău, în sala de ședințe, etajul 5.

Ordinea de zi a evenimentului:

-Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului);

- Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant al iniţiatorului, experţi şi/sau specialişti care au participat la elaborare);

-Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;

-Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente);

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail sorina.caltaru@primariabacau.ro și andreea.butnaru@primariabacau.ro.

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz): • nota de fundamentare a proiectului, • expunerea de motive, • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, • studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor • textul complet al proiectului actului respectiv.

Documentaţia poate fi consultată:

• pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/

• la sediul instituţiei Primăria Municipiului Bacău, str.Pictor Theodor Aman nr.94C, intre orele 7.45-16.00 de luni până joi, intre orele 7.45-14.00 vineri.

• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la registratură/biroul de relaţii cu publicul al Centrul de Informare Cetățeni din Bacău, str.Nicolae Titulescu, intre orele 8.30-16.00.

Menţionăm faptul că propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională s-au primit până pe data de 29.04.2024, după cum urmează:

•prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/ și transmis pe adresele de e-mail : sorina.caltaru@primariabacau.ro sau andreea.butnaru@primariabacau.ro

• prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Bacău, str.Pictor Theodor Aman nr.94C, Bacău;

• la sediul instituţiei, la registratură la Primăria Municipiului Bacău, str.Pictor Theodor Aman nr.94C, Bacău.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 0234208900, e-mail: sorina.caltaru@primariabacau.ro .

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

Secțiuni