Web Analytics
21 iulie 2024
Popular

DIGI ROMÂNIA SA (denumită anterior SC RCS & RDS SA) anunță

Deșteptarea, 7 iunie 2024

DIGI ROMÂNIA SA (denumită anterior SC RCS & RDS SA) cu sediul social în București, Str. Dr. Staicovici, nr 75, CUI RO 5888716, anunță public obținerea Autorizației de Construire nr. 46 din 03.06.2024 pentru obiectivul de investiții: „Construire stație de baza pentru servicii de comunicații electronice” în Sat Bogdănești, Com Bogdănești, Județul Bacău.

Secțiuni