Web Analytics
13 aprilie 2024

Comuna Ștefan cel Mare titular al proiectului

Comuna Ștefan cel Mare titular al proiectului ,,Pod din beton armat peste râul Trotuș, comuna Ștefan cel Mare, jud. Bacău, propus a se realiza în com. Ștefan cel Mare (extravilan), județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluate a impactului asupra mediului, că nu necesită evaluarea impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Deșteptarea, 7 martie 2024

Secțiuni