Web Analytics
26 februarie 2024

COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, titular al proiectului

COMUNA NICOLAE BĂLCESCU, titular al proiectului „Modernizare drumuri locale în satele Nicolae Bălcescu, Valea Seacă și Buchila din comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, și sediul primăriei Nicolae Bălcescu, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00, vineri între orele 8.00-14.00, și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Secțiuni