Web Analytics
26 februarie 2024

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. anunță publicul interesat

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin împuternicit Asocierea S.C. IRIMAT CONS S.R.L.- S.C. INFRANOVA SOLUȚII TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII S.R.L., telefon contact 0722.613.072, anunță publicul interesat că a solicitat de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău avizul de gospodărire a apelor pentru proiectul „Pod pe DN 11 km 96+511, județul Bacău”, faza SF în localitatea Poiana Sărată, care constă în proiectarea unui pod nou în amplasamentul celui existent. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului și la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, tel. 0234.510.043.

Secțiuni