Web Analytics
13 aprilie 2024
Popular

Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică

Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU

Astăzi, 11.03.2024, Primăria Municipiului Bacău, invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

”Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru INFIINTARE CENTRU DE SERVICII DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP AMBULATORIU PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI “SFANTUL PANTELIMON” generat de imobilul teren proprietate publica a Judetului Bacau cu nr. cadastral 68231, Aleea Ghioceilor, nr. 4 din municipiul Bacau, BENEFICIAR: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
Inițiator: DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU”.
Evenimentul are loc în data de 14.03.2024, ora 10.00, la Centru de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov”, în sala de ședințe.
Ordinea de zi a evenimentului:
-Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului);
- Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice (reprezentant al iniţiatorului, experţi şi/sau specialişti care au participat la elaborare);
-Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
-Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente);
Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail [email protected] și [email protected].
La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz): • nota de fundamentare a proiectului, • expunerea de motive, • referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, • studiile de fundamentare (studiul de impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor • textul complet al proiectului actului respectiv.
Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la linkul https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/
• la sediul instituţiei Primăria Municipiului Bacău, str.Pictor Theodor Aman nr.94C, intre orele 7.45-16.00 de luni până joi, intre orele 7.45-14.00 vineri.
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la registratură/biroul de relaţii cu publicul al Centrul de Informare Cetățeni din Bacău, str.Nicolae Titulescu, intre orele 8.30-16.00.
Menţionăm faptul că propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se primesc până pe data de 11.03.2024, după cum urmează:
•prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/ și transmis pe adresele de e-mail : [email protected] sau [email protected]
• prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Bacău, str.Pictor Theodor Aman nr.94C, Bacău;
• la sediul instituţiei, la registratură la Primăria Municipiului Bacău, str.Pictor Theodor Aman nr.94C, Bacău.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 0234208900, e-mail: [email protected]

Deșteptarea, 11.03.2024

Secțiuni